БАЛАСТО-РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ И ПРОФИЛИРАЩИ МАШИНИ.
   ВЪВЕДЕНИЕ. ОБОРУДВАНЕ.
   
   Правилно напречно сечение на баластната призма.

   Правилното напречно сечение на баластната призма,Напречно сечение на железният път както е дефинирано в постоянните разпоредби е от голямо значение. Преди всичко е важно за предпазване от разместване на железният път по Ос и Ниво.
   Всяко нежелано разпръскване на чакъла от баластната призма представлява разходен фактор. За да се противодейства на това,много е важно да се създаде правилно напречно баластно сечение, както по време на самата текуща поддръжка, така и при сипването на нов баласт. Ако горепосоченото не се спазва то води до неизползването на големи количества баласт, които са разпръснати от двете страни на ЖП път.
   Важен фактор за намаляване на разходите е правилното разпределяне на баласта по ЖП линиите и възстановяване на баласта от края на призмата, чрез използване на машини с баластов хопер. Количествата икономисан или по този начин възстановен баласт в рамките на една година свалят драстично разходите на дадена фирма.
   Третирането на повърхността на баластната призма, чрез използване на баластно- профилиращи машини, най вече за страничните участъци от ЖП линиите, също има благоприятен ефект върху борбата с растителността по трасето. На първо място това е чисто механично влияние върху баластната повърхност и недовежда до замърсяване на околната среда.
   В зависимост от модела, машините за баластно-разпределение и профилиране може да пренасят следното оборудване:
Почистващо устройство - четка
   1. Почистващо устройство /четка/.
   С реверсивна странична транспортна лента за натрупване на излишният баласт на едно от двете баластни рамена.
Стръмна транспортна лента, баластов хопер, разпределителни улеи.   2. Стръмна транспортна лента, баластов хопер, разпределителни улеи.
   За съхранение и разпределяне на баласта.
Чистач на релсовите връзки и скрепителен материал.
   3. Чистач на релсовите връзки и скрепителен материал.
   За отстраняване на баластовите камъни от релсовите връзки и скрепителния материал.

  
   4
. Нивелиращ челен плуг.
   Нивелиращ челен плуг.


За разпределяне на баласта разтоварен от хоперната композиция. Чентрален реголиращ плуг.  5. Централен регулиращ плуг.
   Централните плугове могат да се използват в двете посоки. Състои се от неподвижни нагласящи се клапи, както и от метални тунели около релсите, релсовите връзки и скреплението. Действието на централният плуг предизвиква прехвърляне на баласт върху баластовата корона и напряко върху релсовата ос във всяка една посока. Всяка половина от плуга може да се наглася индивидуално, което означава, че количеството остатъчен баласт на короната може да се дозира точно. Металните тунели предпазват релсовите връзки и скрепление от увреждане.
   В комбинация с раменните плугове движението на баласта може да се извършва напречно през профила на трасето, от едно рамо на друго или от рамото към централната част и обратно.

 Раменни плугове.  6. Раменни плугове.
   Тези плугове прехвърлят баласта от баластовите рамена до короната.
   Раменните плугове се управляват хидравлично, чрез контролното табло на машината. Всеки раменен ъгъл между 0 и 45 градуса може да бъде нагласян. Те могат
да се нагласят по дължината на плоскостта на рамото, което дава възможност грешките по трасето да се избегнат без да се променя раменният ъгъл и без да се оставят купове баласт.
   В зависимост от модела на машината работата може да се извършва в двете посоки. Съобразно изискванията на някои ЖП компании относно третирането на централните участъци на двойни ЖП линии машините се оборудват с автоматичен ограничител на завъртване на раменните плугове. Именно поради тази причина раменният плуг не може инцидентно да обърка габарита на съседният текущ ЖП път в двойни участъци.

по информация на
2006 Remtechnology ® - info@remtechnology.eu - © 2007 , webdesign/publishing MCE