БАЛАСТНО-РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ И ПРОФИЛИРАЩИ МАШИНИ.
   МОДЕЛИ.
   Правилно напречно сечение на баластната призма.

   БАЛАСТНО-РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ И ПРОФИЛИРАЩИ МАШИНИ С ХОПЕР: USP-303, RGL-100


   Баластно-разпределителни и профилиращиUSP-303 -"Plasser & Theurer" машини от модела на USP-303 и RGL-100 са пригодни както за ново строителство, така и при среден и текущ ремонт на ЖП линии. Извършеният обем от работа при тях варира в границите на (~ 1000 - 2000 m/h). Машините от тези модели са снабдени с почистващо устройство /четка/, чистач на релсовите връзки и скрепление, централен плуг, раменни плугове, стръмна транспортираща лента, хопер и дозатори за баласт.

   USP-303 - "Plasser & Theurer"   
   USP-303 -
"Plasser & Theurer"

   Технически параметри:
   Обща маса: 33t
   Обща дължина с буферите: 15040 мм
   Дължина м/у осите на тележките: 7700 мм
   Мощност на ДВГ: 300 kW
   Максимална скорост самоход/влак 80 km


   БАЛАСТНО-РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ И ПРОФИЛИРАЩИ МАШИНИ: SSP-203

   Баластно-разпределителни и профилиращиSSP-203 - "Plasser&Theurer" машини от модела на SSP-203 са пригодни както за ново строителство, така и при среден и текущ ремонт на ЖП линии. Извършеният обем от работа при тях варира в границите на (~ 1000 - 2000 m/h). Машините от тези модели са снабдени с почистващо устройство /четка/, чистач на релсовите връзки и скрепление, централен плуг, раменни плугове, реверсивна странична лента.

      
   SSP-203 -
"Plasser & Theurer"

   Технически параметри:
   Обща маса: 28t
   Обща дължина с буферите: 12990 мм
   Дължина м/у осите на тележките: 6500 мм
   Мощност на ДВГ: 300 kW
   Максимална скорост самоход/влак 80 kmпо информация на
dim
2006 Remtechnology ® - info@remtechnology.eu - © 2007 , webdesign/publishing MCE