МАГИСТРАЛНИ ТРАВЕРСО-ПОДБИВНИ МАШИНИ: 08-32 и B 45 L

   Траверсо-подбивни машини от модела на 08-32 Duomatic 08-16 и B 41 L са пригодни както за ново строителство, така и при среден и текущ ремонт на ЖП линии. Извършеният обем от работа при тях варира в границите на (~ 600 m/h). В зависимост коя нивелация се извършва, тя може рязко да падне /работа по прецизен метод, поставяне на теодолит и др./. Машините от тези модели са снабдени с теодолит, дистанционно и два броя бордови аналогови компютъра UVA /за напречно ниво/ и RVA /за надлъжно ниво и остта/. Притежават два броя подбивни агрегати от типа “Monomatic”.

   Plasser - 08-32 Duomatic         08-32 Duomatic - "Plasser & Theurer"

   Траверсо-подбивни машини от модела на 08-32 сPlasser: ALC - Компютъра пригодни както за ново строителство, така и при среден и текущ ремонт на жп линии. Извършеният обем от работа при тях варира в границите на (~ 1200 m/h). В зависимост коя нивелация се извършва, тя може рязко да падне /работа по прецизен метод, поставяне на теодолит и др./. Машините от тези модели са снабдени с теодолит, дистанционно и един брой универсален цифров бордови компютър ALC /за напречно, надлъжно ниво, ос,пътеизмервателно пътуване, изчисляване по флеш, задаване на точки по прецизен метод и др./. Притежава два броя подбивни агрегати от типа “Duomatic”.


   Технически параметри:
   Обща маса: 50t(48t)
   Обща дължина с буферите: 23470 мм
   Дължина м/у осите на тележките: 11000 мм
   Мощност на ДВГ: 300 kW
   Максимална скорост самоход/влак 80/100 km


   ALC - Компютър /общ изглед/

Plasser: ALC - Компютър
   ALC - Компютър /монитор/

по информация на
dim
2006 Remtechnology ® - info@remtechnology.eu - © 2007 , webdesign/publishing MCE
ODY>