БАЛАСТО-ПРЕСЕВНИ И САНИРАЩИ МАШИНИ.
   МОДЕЛИ.
   - Редовното пресяване на баластовото легло на жп линията
   и стрелките е базата за евтина поддръжка.

   БАЛАСТО-ПРЕСЕВНИ И САНИРАЩИ МАШИНИ С И БЕЗ ХОПЕР: RM 76 UHR и С 330 М.
 
   Баласто-пресевни и саниращи машиниБаласто-пресевна машина за стрелки от модела на RM 76 UHR и C 330 M са пригодни както при капитален, така и при среден и текущ ремонт на ЖП линии. Извършеният обем от работа при тях варира в границите на (~ 100 - 300 m/h). Машините от тези модели са снабдени с чистач на релсовите връзки и скрепление, хопер, разпределителни ленти, сито.

     Технически параметри:
   Обща маса: 69t
   Обща дължина с буферите: 24690 мм
   Дължина м/у осите на тележките: 19500 мм
   Мощност на ДВГ: 370 kW
   Максимална скорост самоход/влак: 80 km


RM 76 UHR - "Plasser & Theurer"
RM 76 UHR - "Plasser & Theurer"

Схема на вземане на баласта Къртични верига /лопатки, съединители/

по информация на
dim
2006 Remtechnology ® - info@remtechnology.eu - © 2007 , webdesign/publishing MCE