ТЕХНОЛОГИЯ - XXI ВЕК за БЕЗ АБРАЗИВНА УЛТРАЗВУКОВА ОБРАБОТКА /БУО/  Примерни детайли Достойнства на технологията БУО:
• БУО деформира повърхността, изглажда върховете на микронеравностите/грапавините/ и увеличава твърдостта на повърхностния слой. За едно минаване на ултразвуковия излъчвател при изходна повърхност Ra=6,3 мкм се получава повърхност с Ra=0,1 мкм (10 клас);
• С БУО се обработват стомани (повечето известни стомани), алуминий, мед и други цветни метали;
• БУО дава възможност за обработване на различни конструктивни форми повърхности: цилиндрични, плоски, външни и вътрешни, конусни, сферични повърхности на метали; различни вдлъбнатини и издатини; правоъгълни канавки и др.
• Комплекта БУО може да се поставя на всяка металообработваща машина (струг, фреза, плоско шлифовъчна и др.)
Примерни детайли 02• Вашата металообработваща машина с комплекта БУО става много операционна;
• Изключва се ръчния труд, необходимостта от използването на абразивни материали.
• Опростява технологичния процес и изключва използването на някой типове машини, например като шлифовъчни;
• Намалява обема на вътрешно цеховия транспорт на детайли. Икономисва производствени площи, електроенергия и разходите за труд;
• Намалява необходимите припуски на размерите в технологичните операции. БУО открива нови перспективи в използването на покрития на повърхности с различно предназначение, в това число и антифрикционни, тъй като създава идеалната повърхност за триеща двойка. Триещата двойка при това получава изключителна износоустойчивост. Рязко – в 2-3 пътя увеличава между ремонтните срокове на двигатели, компресори, помпи и друга техника;
• Технологията и оборудването БУФ няма аналог в световното машиностроение, защитена е с патенти;
• Технологията БУО получи положителна оценка от Международният Корпус Експерти USA -1997г.

  Типови профилограми на метални повърхности с БУО са показани на рис.1. Ra &mdash Raисх = 5,45 мкм и Raуз = 0,1 мкм – са получени за един преход на ултразвуковия излъчвател. Изменението вътрешните напрежения в метала се характеризират със следните цифри:

  Напрежения относително
посоката на оста  

  Обработка на струг, Н/мм2  

  Обработка БУО  

По посока на оста
Напречно на оста

+270±10
+260±10

-750±15
-720±20
Рис. 1. Типови профилограми на повърхността на метала:
а — независим експеримент, проведен в Германия (1993 г.);
 б — независим експеримент,  проведен в USA (1995г.)

Важно обстоятелство е — смяната на знака "+" на знак "-" — трябва да се подчертае особено. При ултразвуковата обработка всички нарези, образувани от ножа или абразива, както дефект на повърхностната структура се сглаждат.
Микротвърдостта на повърхността на метала се повишава при обработване, например, алуминия се качва с повече от 100 %; при стомани преди закаляване — на 15-30 %, след закалка на 5-10 %.

За информация, внедряване, ползване или покупка на технологията се обърнете към нашите контактни кординати.

2006 Remtechnology ® - info@remtechnology.eu - © 2006 , webdesign/publishing MCE