ТЕХНОЛОГИЯ - ЗА ЦЯЛОСТНО или ЧАСТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗЪБИ НА ЕДРОГАБАРИТНИ ЗЪБНИ КОЛЕЛА И ВЕНЦИ  

  Дадената технология позволява напълно възстановяване на профила на зъбите след тяхното износване в следствие на експлоатация.
  Има възможност за частично или цялостно възстановяване на отчупени зъби.
  Наваряване се извършва електродъгово с електроди или полуавтоматично с тел при пълен предремонтен дефектоскопичен контрол за дефекти /пори, пукнатини и др./.
  Дава се възможност за избор на твърдостта на повърхностния слой от 30-43 HRC.


Износени зъби от зъбен венец  Чрез изработено специално приспособление се извършва шлайбане на зъбния профил спрямо неговия модул и геометрия което елиминира скъпата механична операция по зъбонарязване.
  За прилагане на технологията няма ограничение в габаритите и теглото на зъбните колила и венци.
  Фирмата разполага с мобилна група която извършва на место възстановяване и шлайфане на отчупени и дефектирали зъби.Зъбен венец на мелница  ПРИЛОЖЕНИЕ:
  - зъбни венци на мелници за цимент, каолин и др.;
  - напорни зъбни колела на ЭКГ багери;
  - зъбни колела на поворота на кариерни багери.

  Дадената технология е практически приложена и изпитана успешно при възстановяване на зъбни колела от кариерни багери на Девня Варовик – с.Чернево, кариера Кремиковци и др., тази технология се използва и при възстановяване на зъбните венци на мелница за каолин на Каолин АД.

  Извършени по значими ремонти:
  - Възстановяване на аварирали зъбни колела /диаметър 2.3м/ за натяжен барабан на екскаватори ЕКГ-5А Завод за добив на варовик с.Чернево – Девня; МДЗ “Балша” ЕАД – Нови Искър;

  - Възстановяване на зъбни венци за движението на екскаватори ЕКГ и ШКОДА;
  - Възстановяване на износени и счупени зъби на рейкови колела на екскаватори ЕКГ-5А /Завод за добив на варовик с.Чернево – Девня/;

Грубо шлайфане на зъбния профил   Внимание!
- По всички възстановени зъби /цялостно или частично/, зъбни рейки или венци, фирмата Ремтехноложи ООД дава миниум 1 /една/ година гаранция. За напорно колело ЕКГ-5А възстановено напълно от фирмата се дава 2/две/ годишна гаранция.
- Възстановеният зъб превъзхожда по износоустойчивост, твърдост, жилавост и устойчивост към пукнатино образуване значително подобни зъби получени по технология чрез леене, зъбонарязване и термообработка.
- Моторесурса на детайли с възстановени на цяло зъби по посочената технология спрямо оргинални получени чрез леене, зъбонарязване и термообработка е в 2-4 пъти по-голям.
- Всеки зъб се проверява с контролен шаблон, като отклонението му трябва да е в допуските до +/-0.3мм /вариращо спрямо габаритете на колелото и модула му/. Задължително преди започване на ремонта се прави програмно - разчет и проверка за допустимо натоварване на зъба спрямо получения практически профил на зъба след шлайфане..


За информация се обърнете към нашите контактни кординати.

2006 Remtechnology ® - info@remtechnology.eu - © 2006 , webdesign/publishing MCE