ЦЯЛОСТНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗЪБИ НА ЗЪБНИ КОЛЕЛА И ВЕНЦИ  

  Разработената фирмена технология позволява напълно възстановяване на профила на зъбите след тяхното износване в следствие на експлоатация.
  Има възможност за частично или цялостно възстановяване на отчупени зъби.
  Наваряване се извършва електродъгово с електроди или полуавтоматично с тел при пълен предремонтен дефектоскопичен контрол за дефекти /пори, пукнатини и др./.
  Дава се възможност за избор на твърдостта на повърхностния слой от 30-43 HRC.


  Чрез изработено специално приспособление се извършва шлайбане на зъбния профил спрямо неговия модул и геометрия което елиминира скъпата механична операция по зъбонарязване.   За прилагане на технологията няма ограничение в габаритите и теглото на зъбните колила и венци.
  Фирмата разполага с мобилна група която извършва на место възстановяване и шлайфане на отчупени и дефектирали зъби.

Износени зъби от зъбен венец

Зъбен венец на мелница  ПРИЛОЖЕНИЕ:
  - зъбни венци на мелници за цимент, каолин и др.;
  - напорни зъбни колела на ЭКГ багери;
  - зъбни колела на поворота на кариерни багери.

  Дадената технология е практически приложена и изпитана успешно при възстановяване на зъбни колела от кариерни багери на Девня Варовик – с.Чернево, кариера Кремиковци и др., тази технология се използва и при възстановяване на зъбните венци на мелница за каолин на Каолин АД.

  Извършени по значими ремонти:
  - Възстановяване на аварирали зъбни колела /диаметър 2.3м/ за натяжен барабан на екскаватори ЕКГ-5А Завод за добив на варовик с.Чернево – Девня; МДЗ “Балша” ЕАД – Нови Искър;

  - Възстановяване на зъбни венци за движението на екскаватори ЕКГ и ШКОДА;
  - Възстановяване на износени и счупени зъби на рейкови колела на екскаватори ЕКГ-5А /Завод за добив на варовик с.Чернево – Девня/;

Грубо шлайфане на зъбния профил
Грубо шлайфане на зъбния профил
Грубо шлайфане на зъбния профил

   Внимание!
- По всички възстановени зъби /цялостно или частично/, зъбни рейки или венци, фирмата Ремтехноложи ООД дава миниум 1 /една/ година гаранция. За напорно колело ЕКГ-5А възстановено напълно от фирмата се дава 2/две/ годишна гаранция.
- Възстановеният зъб превъзхожда по износоустойчивост, твърдост, жилавост и устойчивост към пукнатино образуване значително подобни зъби получени по технология чрез леене, зъбонарязване и термообработка.
- Моторесурса на детайли с възстановени на цяло зъби по посочената технология спрямо оргинални получени чрез леене, зъбонарязване и термообработка е в 2-4 пъти по-голям.
- Всеки зъб се проверява с контролен шаблон, като отклонението му трябва да е в допуските до +/-0.3мм /вариращо спрямо габаритете на колелото и модула му/. Задължително преди започване на ремонта се прави програмно - разчет и проверка за допустимо натоварване на зъба спрямо получения практически профил на зъба след шлайфане..


За информация се обърнете към нашите контактни кординати.

Видео с работещи повече от 3 години - възстановени двойка (зъбен венец и зъбно колело) място на заснемане г.Сеново, Каолин АД:

  Предлагаме и нови зъбни венци, колела и други резервни части за всички видове мелници. Всички части се предлагат с гаранция и след гаранционен сервиз.

 

Мелницa мокро самооситняване 
ММС 50х23 (ММС-50*23; ММС 5000х2300), 
ММС 5,5х1,8 (ММС 55х18; ММС 5500х1800), 
ММС 9,0х3,0 (ММС 90х30; ММС 9000х3000), 
ММС 7,0х2,3 (ММС 70х23А; ММС 70х23С)

Мелници за мокро полусамооситняване 
ММПС 5,0х2,3 (ММПС 50х23; ММПС 5000х2300), 
ММПС 7,0х7,0 (ММПС 70х70; ММПС 7000х7000).
МШ 50-84

Мелница прътова с централно разтоварване
МСЦ 2,1х2,2 (МСЦ-2,1*2,2; МСЦ 2100х2200), 
МСЦ 2,1х3,3 (МСЦ-2,1*3,3; МСЦ 2100х3300), 
МСЦ 2,7х3,6 (МСЦ-2,7*3,6; МСЦ 2700х3600), 
МСЦ 3,2х3,4 (МСЦ-3,2*3,4; МСЦ 3200х3400), 
МС 2,6х15 (МС-2,6*15; МС 2600х15000), 
МС 3,2х4,5 (МС-3,2*4,5; МС 3200х4500), 
МС 3,3х12,5 (МС-3,3*12,5; МС 3300х12500), 
МС 3,6х5,0 (МС-3,6*5,0; МС 3600х5000), 
МС 4,0х13,5 (МС-4,0*13,5; МС 4000х13500)

Мелница топкова с решетка
МШР 2,1х2,2 (МШР-2,1*2,2; МШР 2100х2200)
МШР 2,1х2,7 (МШР-2,1*2,7; МШР 2100х2700)
МШР 2,1х3,0 (МШР-2,1*3,0; МШР 2100х3000)
МШР 2,7х2,1 (МШР-2,7*2,1; МШР 2700х2100)
МШР 2,7х3,5 (МШР-2,7*3,5; МШР 2700х3500)
МШР 2,7х3,6 (МШР-2,7*3,6; МШР 2700х3600)
МШР 3,2х3,1 (МШР-3,2*3,1; МШР 3200х3100)
МШР 3,2х6,0 (МШР-3,2*6,0; МШР 3200х6000)
МШР 3,6х4,0 (МШР-3,6*4,0; МШР 3600х4000
МШР 3,6х4,5 (МШР-3,6*4,5; МШР 3600х4500)
МШР 3,6х5,0 (МШР-3,6*5,0; МШР 3600х5000)
МШР 4,0х13,5 (МШР-4,0*13,5; МШР 4000х13500)
МШР 4,5х5,0 (МШР-4,5*5,0; МШР 4500х5000)
МШМИ 3,2х3,8 (МШМИ-3,2*3,8; МШМИ 3200х3800)
МШМИ 3,6х4,0 (МШМИ-3,6*4,0; МШМИ 3600х4000)
МШМИ 3,6х5,0 (МШМИ-3,6*5,0; МШМИ-3600х5000)
МШМИ 5,8х6,9 (МШМИ-5,8*6,9; МШМИ 5800х6900)
МШМИ 2,1х3,0 (МШМИ-2,1*3,0; МШМИ 2100х3000)
МШМИ 2,7х3,6 (МШМИ-2,7*3,6; МШМИ 2700х3600)

Мелница топкова с разтоварване чрез решетка, универсална
МШРГУ 4,5х5,0 (МШРГУ-4,5*5,0; МШРГУ 4500х5000)
МШРГУ 4,5х6,0 (МШРГУ-4,5*6,0; МШРГУ 4500х6000)
МШМГ 4,5х6,0 (МШМГ-4,5*6,0; МШМГ 4500х6000)

Мелница топкова с централно разтоварване
МШЦ 2,1х3,0 (МШЦ-2,1*3,0; МШЦ 2100х3000)
МШЦ 2,4х3,0 (МШЦ-2,4*3,0; МШЦ 2400х3000)
МШЦ 2,7х3,6 (МШЦ-2,7*3,6; МШЦ 2700х3600)
МШЦ 3,2х5,4 (МШЦ-3,2*5,4; МШЦ 3200х5400)
МШЦ 3,2х15 (МШЦ-3,2*15; МШЦ 3200х15000) ГДР
МШЦ 3,6х5,0 (МШЦ-3,6*5,0; МШЦ 3600х5000)
МШЦ 4,5х6,0 (МШЦ-4,5*6,0; МШЦ 4500х6000)
МШЦ 5,0х6,5 (МШЦ-5,0*6,5; МШЦ 5000х6500)
МШ-12
МШ-25,5х14,5
МШ 3,6х5,5 (МШ-3,6*5,5; МШ 3600х5500)
МШ 5,0х8,4 (МШ-5,0*8,4; МШ 5000х8400)
МШ 5,8х6,9 (МШ-5,8*6,9; МШ 5800х6900)
СМ-6001 

Барабанно-топкова мелница
ШБМ 220/235
ШБМ 220/300
ШБМ 250/390 (Ш-10)
ШБМ 287/410 (Ш-12)
ШБМ 287/470 (Ш-16)
ШБМ 320/570 (Ш-25А)
ШБМ 287/812 (Ш-30)
ШБМ 370/400 (Ш-32)
ШБМ 370/535
ШБМ 370/675 (Ш-40)
ШБМ 380/550 (Ш-32)
ШБМ 370/850 (Ш-50А)Венец зъбен по чертеж 3Бу02.09.02И2-0СБ  за мелница ШБМ 250/390 (Ш-10);
Венец зъбен по чертеж 4650 за мелница ШБМ 287/410 (Ш-12), ШБМ 287/470 (Ш-16);
Венец зъбен по чертеж 3Бу28.09.02И1-0 за мелница ШБМ 320/570 (Ш-25А);
Венец зъбен по чертеж 3Бу28.09.02И3-0 за мелница ШБМ 320/570 (Ш-25А);
Венец зъбен по чертеж 3Бу86.09.01И3-0 за мелница ММС 90х30Р;
Колело по чертеж 5В113.И2-13 за мелница ШБМ 250/390 (Ш-10);
Колело по чертеж 2-32.583 за мелница ШБМ 287/410 (Ш-12), ШБМ 287/470 (Ш-16);
Зъбно колело по чертеж В10345-7 за мелница 370/850 (Ш-50А);
Венец зъбен по чертеж 15.09.02-0СБ за мелница ШБМ 370/850 (Ш-50А);
Червячно колело по чертеж 5Б07.401-0 за мелница ММС 70х23А;
Зъбно колело - сглобено по чертеж 140.36СБ за мелница ММС 70х23А;
Колело по чертеж 5В068.19 за мелница МВС-125А;
Блок зъбни колела по чертеж 5Гу163.090И2 за мелница ММС 70х23А;
Зъбен венец z=250 m=20 (разглобяемо) № чертеж 1-176806СБ за мелница МШЦ(Р);
Венец зъбен z=278, m=16 № чертеж 1342.08.256 за мелница МШЦ(Р);
Венец зъбен z=274, m=16 № чертеж 1356.08.261 за мелница МШЦ(Р);
Венец зъбен z=268 m=20 чертеж 1-174343-03 за мелница МШР (МШЦ) 3,2х4,0 (5,0; 5,5) ;
Венец зъбен z=254 m=20 чертеж 1-176804-01 за мелница МСЦ (МШЦ) 3,2х4,5 ;
Венец зъбен z=250 m=20 чертеж 1-176806-03 за мелница МШР 3,6х4,0 ;
Венец зъбен z=288 m=20 чертеж 1-178326АСБ за мелница МШР 4,0х5,0 ;
Венец зъбен z=316 m=20 чертеж 1-178326АСБ за мелница МШЦ 4,5х6,0 ;
Венец зъбен z=268 m=20 чертеж 1-174343 СБ (1-71224 СБ)
Венец зъбен чертеж 3Б.33.09-3.1СБ
Венец зъбен чертеж 3Бу15.09.02-0СБ
Венец зъбен чертеж КП 140-200-002
Венец зъбен чертеж КП 175-200-001
Зъбен венец чертеж 3Б15.0902-0СБ
Зъбен венец чертеж 3Бу04.0903-0СБ
Зъбен венец чертеж 3Бу15.0902И4-0СБ
Венец зъбен m=50, z=140
Венец зъбен m=45, z=172
Венец зъбен m=45, z=144
Венец зъбен z=203 m=14 за мелница МСЦ 2100х3000, чертеж 1374.08.22СБ
Венец зъбен m=18 С131-000021300СБ
Венец зъбен (МШР 2.7х3.6) чертеж 1356.08.261СБ
Венец зъбен z=274 m=16 чертеж 1356.08.40 cб
Венец зъбен z=192 m=30 чертеж 131.256-1-03
Венец зъбен z=172 m=45 чертеж 1252.81.100.0
Венец зъбен z=172 m=45 чертеж 4301.67.100.0
Венец зъбен z=270 m=20 чертеж 131.251-1-30
Венец зъбен z=268 m=20 МШР (МШЦ) 3,2х4,0 (5,0; 5,5) чертеж 1-174343-03
Венец зъбен z=254 m=20 чертеж 1-71223
Венец зъбен z=254 m=20 МСЦ (МШЦ) 3,2х4,5 чертеж 1-176804-01
Венец зъбен z=250 m=20 МШР 3,6х4,0 чертеж 1-176806-03
Венец зъбен z=250 m=20 чертеж 1-71225
Венец зъбен z=278 m=16 чертеж 1342.08.265 СБ
Венец зъбен чертеж 1342.08.27 СБ
Венец зъбен чертеж 1342.08.256 СБ
Венец зъбен z=274 m=16 чертеж 1356.08.261сб
Венец зъбен z=288 m=20 МШР 4,0х5,0 чертеж 1-178326 СБ
Венец зъбен z=316 m=20 МШЦ 4,5х6,0 чертеж 1-162560
Венец зъбен z=288, m=20 чертеж 1-227529
Венец зъбен z=268, m=20 чертеж 1-71224
Венец зъбен z=256, m=20 чертеж 38.1-71223
Венец зъбен z=203, m=14 чертеж 194 672 СБ
Венец зъбен z=98, m=22 чертеж 9326-85
Венец зъбен z=244, m=20 чертеж 3Бу2809.02И -О.СБ
Венец зъбен z=220, m=20 чертеж 3Бу04.0903-0СБ
Венец зъбен z=146, m=24 чертеж 6085-1
Венец зъбен z=172, m=24 чертеж 1-65879
Венец зъбен z=250, m=20 чертеж 1-142279 сб
Венец зъбен z=210, m=18 чертеж 8551.00.000 СБ
Венец зъбен чертеж 1-165363-01
Венец зъбен чертеж 3БУ660921И1-0
Венец зъбен чертеж 3БУ86.0901И3
Зъбен венец z=316 чертеж 1-227000-02
Зъбен венец z=288 чертеж 1-221635
Венец зъбен чертеж 4202.79.210.0 СБ
Венец зъбен чертеж 1374.08.271
Венец зъбен m=20, z=250 чертеж 1330.08.05сб  
Венец зъбен m=16, z=175 чертеж 1378.08.203 
Венец зъбен (разглобяем) m=16, z=278 чертеж 1342.08.265-2сб 
Венец зъбен (разглобяем) m=16, z=274 чертеж 1356.08.261-2сб 
Венец зъбен (разглобяем) чертеж 1342.08.265-2СБ
Венец зъбен чертеж 1374.08.271
Венец зъбен чертеж 1378.08.203
Венец зъбен (разглобяем) чертеж 1356.08.261-2СБ
Половината на зъбен венец чертеж 3Бу15.09.02-3
Зъбен венец чертеж Ф-0179-54
Венец зъбен чертеж 3643.82.000
Зъбен венец чертеж 1052.81.100
Половината на зъбен венец чертеж 1052.81.101
Зъбен венец чертеж 681-1-0-0-0
Венец зъбен чертеж 681-1-0-0-0 СБ
Венец зъбен чертеж 4301.63.000.003 СБ
Венец зъбен чертеж 4224.11.110.0.0 СБ
Зъбен венец чертеж 4201.21.820
Половината на зъбен венец чертеж 3643.82.001
Зъбен венец чертеж 3643.82.000
Зъбен венец чертеж 4203.11.100.0.0СБ
Зъбен венец чертеж 12М-4875 
Венец зъбен чертеж 3533.05.00.080
Венец зъбно колело чертеж 8ТН.224.086
Венец зъбно колело чертеж 8ТН.224.086-01
Венец зъбен чертеж КП 140-200-001
Венец зъбен чертеж КП 140-200-002
Венец зъбен чертеж КП 140-300-001
Венец зъбен чертеж КП 140-300-002
Зъбен венец маховика чертеж 2101-1005115
Зъбен венец маховика чертеж 1111-1005115
Зъбен венец маховика чертеж 2112-1005115
Зъбен венец маховика чертеж 2108-1005115
Венец зъбен m=24 z=192
Венец зъбен чертеж 1-38938СБ
Венец зъбен чертеж ЭО-5221.01.02.001
Венец зъбен чертеж ЭШ 11/70 4- 1086771
Венец зъбен чертеж 855.80.01.008
Венец зъбен чертеж 4-1086771
Венец зъбен чертеж 14016.45.041
Венец зъбен z=203 m=14 чертеж 1374.08.22СБ
Венец зъбен чертеж ЭШ-10/70
Венец зъбен чертеж ГДП — YDS25.010
Венец зъбен z=278 m=16 чертеж 1342.08.265-2
Венец зъбен чертеж 0211.09.032
Венец зъбен чертеж 1356.08.261сб
Венец зъбен чертеж 1356.08.261 Z-274 M16
Венец зъбен чертеж 5225.01.02.011
Венец зъбен чертеж 74876.02
Венец зъбен чертеж 0211.09.032
Венец зъбен z=128 m=26 чертеж 1080.27.01-1
Венец зъбен чертеж 1080.27.01
Венец зъбен чертеж БА15.3.15Н
Венец зъбен чертеж 1080.27.01
Венец зъбен чертеж 5225.01.02.011
Венец зъбен чертеж 74876.02
Венец зъбен z=62 m=8
Венец зъбен z=316 m=20 чертеж 1-162560 СБ
Венец зъбен z=254 m=20 чертеж Бу66.09.21-0 СБ за мелница ММС 70х23С
Венец зъбен z=244 m=20 чертеж 3Бу15.09.02-0СБ  9.3491 за мелница Ш-50А (ШБМ 370/850)
2006 Remtechnology ® - info@remtechnology.eu - © 2006 , webdesign/publishing MCE