Горелка за отработено масло от ->Цена

Waste Oil burners! Click here for the price
Климатик DC12/24V за Камион/Кемпер ->Цена

Air conditioner DC12/24V! Click here for price
 
 
 

РЕМОНТ ЖП ТЕХНИКА, МЕХАНИЗАЦИЯ И ИЗРАБОТКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ТЯХ

    Фирмата “Ремтехноложи” ООД представя на Ваше внимание, едно от ремонтните си звена със специализирани технологични възможност по ремонт и възстановяване на възли, детайли, стрелки, ЖП съоръжения и ЖП машини (стрелкови, подбивни, планиращи, пресевни производство на фирмите: Plasser & Theurer, Matisa и др.) /Посочените ремонти покриват само част от технологичните възможности на фирмата /.

1. Изработвани резервни части за ж/п машини Plasser и Mаtisa
  - Plasser
  - Matisa
2. Ремонт на планиращи машини модел SSP-203 Plasser
  - Основни тунелни плугове
  - Раменни плугове и клапи
  - Колоосен задвижващ редуктор
3. Ремонт на комбинирани стрелкови траверсо-подбивни машини модел B41UE Mаtisa
  - Основен ремонт на подбивни агрегати
  - Подсилване на съединителните шевове по греди, шасита и корпуси
  - Тръбопроводи високо налягане /хидравлични/
  - Подбивки
  - Корпуси и капаци на хидро цилиндри и др.
4. Ремонт на траверсо-подбивни машини Plasser модели 09-32 CSM, 09-16 CSM, 08-32, 08-16,07-32 и 07-16; Matisa B 41 L; Plasser стрелкови машини 07-275, 08-275
  - Основен ремонт на подбивни агрегати
  - Основен ремонт на клещи
  - Възстановяване на стержени
  - Възстановяване на биели
  - Гърбичен вибрационен вал
  - Лифт-цилиндри
  - Измервателни колички
  - Подбивки
  - Колоосен задвижващ редуктор
  - Изработка на резервоари
  - Кардани
  - Ревизия
5. Ремонт на динамично стабилизиращи машини Plasser модел DGS 62N
6. Ремонт на пресевни машини Plasser модели RM 76 UHR; Matisa C 330, C 330M
7. Ремонт на други специализирани ЖП машини и съоръжения


  

ГАЛЕРИЯ изработка на части за
железопътни машини Plasser & Theurer:


ГАЛЕРИЯ - Основен ремонт на тежка
жп техника Plasser & Theurer :

    


ГАЛЕРИЯ - Сервиз, ремонт, поддръжка, доставка и изработка на части за жп механизация Matisa:

2007 Remtechnology ® - info@remtechnology.eu - © 2007 , webdesign/publishing MCE
>BLE>