ПОДВОДНА ТЕХНИЧЕСКА И РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ
 Аварийно – ремонтни, монтажно-демонтажни дейности по аварирали и дефектирали плавателни съдове и други хидротехнически съоръжения. Технически контрол и проверка за експлоатационно състояние на подводни съоръжения. Курсове за подводно заваряване и рязане.

 1. Осъществяване на технически контрол, видео заснемане и отстраняване на неизправности по подводната част на плавателни съдове, други надводни и подводни съоръжения.
 2. Подводно рязане и заваряване на метали. Монтажно – демонтаж дейност.
 3. Изработка, ремонт, подмяна, монтаж или демонтаж на хидрозатвори и други съоръжения под вода в помпени станции.
 4. Ремонт и отстраняване на аварии и неизправности в хидрозатворите, всмукателни и изпускателни колектори на язовири, ТЕЦ и други хидротехнически съоръжения.
 5. Уникално възстановяване на леглата на хидрозатворите в кулите на язовирите без обезводняване на същите /технология защитена с патент/.

 Извършени ремонтно, монтажно-демонтажни операции и отстраняване на аварии при подводни условия:
  - Ремонт на хидрозотворите на язовири Цонево и Тича;
  - Ликвидиране на корабите “Суперга”, “Рила”, “А.Кънчев” и “Аурелия”;
  - Отстраняване на водонапорните прегради на АЕЦ “Козлудуй”;
  - Ремонт и подмяна на хидрозатворите на помпените станции на “НЕФТОХИМ” – Бургас и “Циментов завод” – Девня;

     

 За извършването на подводно-техническата ремонтна дейност е налице необходимото водолазно оборудване /Techno Sub, Komics и др./ и екип от професионални водолази за отстраняване и на аварийни ситуации;

2006 Remtechnology ® - info@remtechnology.eu - © 2006 , webdesign/publishing MCE