РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ДЕТАЙЛИ

  Фирмата извършва пълно възстановяване на възлите, детайлите и съоръженията включващо, всички необходими механични и термо обработки, шлайфане на повърхности и други необходими операции. По желание на клиента се предлага монтаж и допълнителен транспорт на дефектиралите и ремонтираните детайли и възли до и от производствената база на фирмата в град Варна.
  Наличието на мобилна аварийна група и работилница позволява извършването на ремонти по цялата територия на страната при минимален срок и престой на авариралите машини и съоръжения.

  Фирмата дава една годишна гаранция по всички изработени и ремонтирани от нея възли и детайли.
  Необходимото качество се постига и гарантира посредством:
   - Прилагането на съвременни западни технологии и методи за ремонт;
   - Използването на високо квалифицирани заварчици и технолози;
   - Използване на предимно западно оборудване: източници, полуавтомати и др. оборудване – производство (Messer Griesheim, ESAB, Kampi и други.);
   - Използване на западни консумативи и електроди на реномирани фирми като Beoler, Castolin, Sandvic и други.
   - Пълен 100% контрол за дефекти по направените шевове: предварителен задължителен лабораторен анализ на материала; използването на западни ултразвукови дефектометри “Forster-Defectometer H 2.835 – Institute Dr.Forster”; реактиви MR 68 Penetrant – Dye penetrant и проявители MR 70 Entwickler – Developer за цветна дефектоскопия и др.
   - Контрол на монтажа на възстановените възли и детайли от специалисти на фирмата.

2006 Remtechnology® - info@remtechnology.eu - © 2006, webdesign/publishing MCE