Горелка за отработено масло от ->Цена

Waste Oil burners! Click here for the price
Климатик DC12/24V за Камион/Кемпер ->Цена

Air conditioner DC12/24V! Click here for price
 
 
  
  ПОЛАГАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЖП ПЪТ

  РЕМТЕХНОЛОЖИ - ООД предлага услуги по:
  - Проектиране, изграждане и реконструкция на железен път и съоръжения.
  - Проектиране, изграждане, ремонт и рехабилитация на дренажни и отводнителни системи при ново строителство и прележащите съоръжения..
  - Изкопни-насипни работи за изграждане на долното строене и прилежащите му съоражения.
  - Механизирано полагане, засипване и нивелиране по ос и ниво на горното строене.
  - Механизирано извършване на среден ремонт и текущо поддържане на железен път.
  - Годишна поддръжка на жп път.
  - Ремонт, поддръжка и ревизия на лека и тежка железопътна механизация и транспортни средства.
  - Пресяване и подновяване на баластовата призма.
  ЖЕЛЕЗОПЪТНА МЕХАНИЗАЦИЯ ПОДБИВНИ МАШИНИ

  РЕМТЕХНОЛОЖИ - ООД предлага услуги със следните специализирани жп машини:

    I. Магистрални траверсоподбивни машини "Plasser": 07-16, 08-16, 08-32.
  II. Стрелкови траверсоподбивни машини "Plasser": 07-275, Unimat 08-275.
III. Магистрални траверсоподбивни машини "Matisa" B41UE.
  VI. Универсални стрелкови траверсоподбивни машини "Matisa" B45L.
    V. Баластопланировъчна машина "Plasser": SSP 203.

  VI. Баластопресевни машини "Plasser": RM 76 UHR, RM 80.
 VII. Пътепоставач УК 28/18.


  I. Магистрални траверсоподбивни машини "Plasser": 07-16, 08-16, 08-32.
Plasser Duomatic 08-32


  II. Стрелкови траверсоподбивни машини "Plasser": 07-275, Unimat 08-275.
Plasser Unimat 07-275


  III. Магистрални траверсоподбивнa машинa "Matisa" B41UE.
"Matisa" B41UE
  
"Matisa" B41UE
"Matisa" B41UE

  IV. Стрелкова траверсоподбивна машина "Matisa" B45L.

Matisa B45L

  V. Баластопланировъчна машина "Plasser": SSP 203.
Plasser SSP203


  VI. Баластопресевни машини "Plasser": RM 76 UHR, RM 80.
   1   Изграждане и поддръжка на жп път

    Ремтехноложи ООД предлага услуги
с тежка жп механизация:
Plasser 08-32 Duomatic
   Plasser - 08-32 Duomatic

Plasser 07-275 Unimat
   Plasser 07-275 Unimat  

Matisa B41UE
   Matisa B41UE 
Matisa B45L
   Matisa B45L  

Plasser DGS62N
   Plasser DGS62N  

Plasser SSP203
   Plasser SSP203  

Plasser RM76UHR
   Plasser RM76UHR  

ггг
2006 Remtechnology ® - info@remtechnology.eu - © 2006 , webdesign/publishing MCE
L>