Горелка за отработено масло от ->Цена

Waste Oil burners! Click here for the price
Климатик DC12/24V за Камион/Кемпер ->Цена

Air conditioner DC12/24V! Click here for price
 
 
 

ПРИЛАГАНИ от REMTECHSTROY Group - ИНОВАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, УСЛУГИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЗВЕНА И МЕТОДИ ЗА РЕМОНТ /REMTECH© технологии/:

  - REMTECH© COMPLEX
  - REMTECH© J.V.
  - REMTECH© Innovation
  - REMTECH© 2 years
  - REMTECH© Mobile Repair

    Други специализирани услуги и технологии:
  - REMTECH© 110G13
  - REMTECH© Repair
  - REMTECH© Cast Iron
  - REMTECH© Cementation
  - REMTECH© Welding
  - REMTECH© Plasma
  - REMTECH© Fault defection
  - REMTECH© Tilling
  - REMTECH© Underwater
  - REMTECH© Marine
  - REMTECH© Underwater pipe
  - REMTECH© Aqua
  - REMTECH© Protect
  - REMTECH© Gear
  - REMTECH© Technology
  - REMTECH© Bucket
  - REMTECH© Hydraulics
  - REMTECH© Monitoring

    Услуги по отношение на жп отрасъла:
  - REMTECH© Railway
  - REMTECH© Swisscross
  - REMTECH© Track machine
  - REMTECH© Tamping unit

    Услуги по обучение и консултация:
  - REMTECH© Consultation
  - REMTECH© Curse

    Финансови и застрахователни услуги:
  - REMTECH© Risk
  - REMTECH© Leasing
  - REMTECH© Factoring
  - REMTECH© Barter  - REMTECH© Complex /Пакет услуги предлагани от REMTECHSTROY Group - PDF - 0.100Mb/
    Комплексен инженерен сервис и 100% обезпечение при аварии на крупни индустриални предприятия, рудници и други специализирани заводи, включващ пълен пакет услуги предлагани от Remtechstroy Group.
    Потребители на услугата:
    - Девня варовик АД - гр.Чернево - 1998-2007г.
    - Национална Компания Железопътна Инфраструктура - 2001-2007г.
    - Каолин АД- гр.Сеново - 2006-2007г.
    - САЛС АД - гр.Девня - 2005-2006г.
    <начало>
   

   


  - REMTECH© J.V.
    Участието на REMTECHSTROY Group във форми на Джойнт Венчър /PDF - 2.90Mb/ и в други схеми на съвместни предприятия за строителство, ремонт и поддръжка на техника и/или производство на скъпо струващо оборудване и детайли:
    - лицензно производство;
    - производствен контракт;
    - мениджърски контракт;
    - съвместна собственост.
    Примерни примери за предлагани J.V.:
    J.V. по производство на части и капитален ремонт на подбивни агрегати Plasser /PDF - 0.612Mb/
    J.V. по капитален ремонт на тежка жп механизация Plasser и Matisa /PDF - 0.612Mb/
    J.V. по капитален ремонт на тежка минна, кариерна механизация и екскаватори /PDF - 2.90Mb/
    <начало>

   


  - REMTECH© Innovation
    Иновационни услуга за снижаване от 30 до 50% на експлоатационните Ви годишни разходи за ремонт, поддръжка, доставка на резервни части и загуби от авариен престой на голямо габаритно индустриално оборудване и техника;
    <начало>

  - REMTECH© 2 years
    Иновационни услуга по комплексен ремонт на техника, оборудване; доставка, ремонт или изработка на резервни части с обща гаранция до 2 календарни годи>     Примери:
    Ремонт на подбивни агрегати - Plasser и Matisa
    Ремонт на стабилизиращи агрегати - Plasser
    Реконструкция и капитален ремонт на магистрални тръбопроводи под вода /PDF - 0.14Mb/

    Заварка на пукнато голямо габаритно зъбно колело или венец за топкова мелницa /PDF - 0.14Mb/
- /Flash фото албум/
    Обработка и ремонт на място на счупени, пукнати или нацяло откъснати - закалени зъби с твърдост до 60HRC /Зъбен венец "Каолин" АД PDF -0.10Mb/

    <начало>


   
   

  - REMTECH© Mobile Repair /Индустриален ремонт на техника и оборудване на място без демонтаж/;
   
Аварийно отстраняване на течове на кораби
    Екзотермично подводно рязане /Flash/ - REMTECH Underwater© /PDF - 0.13Mb/
    Екзотермично рязане и пробиване. Аварийно-спасителни
    Без абразивна ултразвукова обработка /PDF 0.16 Kb/
    Възстановяване и обработка на голямо габаритни, зъбни колела и венци до 8 м /PDF - 0.87Mb/
    Възстановяване на геометрични размери на голямо габаритни валове и барабани /PDF -0.10Mb/
    Възстановяване на шийки на голямо габаритни барабани без демонтаж /PDF - 0.15Mb/

    Възстановяване на бабитови втулки на място
    Вътрешно шлайфане на хидроцилиндър с дължина до L=3m – след ремонт
    Заварка и ремонт на чугунени: блокове, фундаменти на кораби и други крупно габаритни детайли - /Flash фото албум/
    Заварка на ж/п стрелкови елементи /Flash/
    Заварка на пукнато голямо габаритно зъбно колело или венец за топкова мелницa /PDF - 0.14Mb/

- /Flash фото албум/
    Обработка и ремонт на място на счупени, пукнати или нацяло откъснати - закалени зъби с твърдост до 60HRC /Зъбен венец "Каолин" АД PDF -0.10Mb/
    Обработка на място на шийки на едрогабаритни детайли /Барабан "Брикел" АД PDF -0.10Mb/
    Обработка на отвори с подвижна борверг щанга
    Реконструкция и капитален ремонт на магистрални тръбопроводи под вода /PDF - 0.14Mb/

    Ремонт и заварка на дефекти и пукнатини по хидроцилиндри
    Ремонт на подбивни агрегати - Plasser и Matisa
    Ремонт на стабилизиращи агрегати - Plasser
    Термично изправяне на детайли - /Шпули "Алумина" АД/
    Технология за ремонт на хидрозатвори на язовири - Патентована технология
    <начало>

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  Други специализирани услуги и технологии:
  - REMTECH© 110G13 /Услуги и технологии по ремонт и заварка на 110Г13 и други манганови сплави/;
    Възстановяване на вериги 110Г13 – пресевна RM Plasser /PDF - 0.25Mb/
    Възстановяване на корито – планираща USP Plasser
    Заварка на ж/п стрелкови елементи /Flash фото албум/
    Защитно плакиране на подбивки
    Защитно плакиране и наварка на чукове ТЕЦ, мелници /PDF - 0.24Mb/

    Наваряване и заварка на детайли от 110Г13
    Ремонт на едро габаритни ротори за трошачки 110Г13 /PDF - 0.112Mb/

    <начало>

  - REMTECH© Repair /Услуги и технологии по ремонт детайли и оборудване/;
    Възстановяване на износени нагнетателни улеи на чугунени помпи
    Възстановяване на шпули/ сегментни челюсти
    Възстановяване на щемпели /PDF - 0.33Mb/
    Възстановяване на бабитови втулки
    Възстановяване на вериги 110Г13 – пресевна Plasser /PDF - 0.25Mb/
    Възстановяване на ж/п стрелкови елементи /Flash/
    Възстановяване и защитно плакиране на подбивки
    Заварка на чугунени и алуминиеви глави
    Заварка на пукнато голямо габаритно зъбно колело или венец за топкова мелницa /PDF - 0.14Mb/

- /Flash фото албум/
    Ремонт и защитно плакиране на данкелни центрофуги - Alfa Laval
    Защитно плакиране и наварка на чукове ТЕЦ, мелници /PDF - 0.24Mb/
    Защитно плакиране и наварка на щемпели и матрици /PDF - 0,34 Mb Брикел АД/
    Наварка на едрогабаритни медни детайли
    Наварка на едрогабаритни бандажни колела
    Ремонт и заварка на дефекти и пукнатини по хидроцилиндри
    Ремонт на декантерни центрофуги, шнекови помпи, транспортьори и преси
    Ремонт на AL- радиатори /климатици Flash/
    Ремонт на биелни хидроцилиндри за подбивни агрегати Plasser
    Ремонт на едро габаритни ротори за трошачки /PDF - 0.112Mb/

    Ремонт на зъби на скоростни кутии /Flash/
    Ремонт на подбивни агрегати - Plasser и Matisa
    Ремонт на стабилизиращи агрегати - Plasser
    Ремонт с металопластици
    Ремонт на челюстни трошачки
    Смяна на WC пластини на данкелни центрофуги Alfa Laval

    <начало>

  - REMTECH© Cast Iron /Услуги и технологии по ремонт и заварка на чугун/;
    Възстановяване на износени нагнетателни улеи на чугунени помпи
    Възстановяване и обработка на чугунени голямо габаритни, зъбни колела и венци /PDF - 0.87Mb/
    Възстановяване на износени повърхнини по чугунени корпуси на помпи
    Заварка и ремонт на чугунени: блокове, фундаменти на кораби и други крупно габаритни детайли - /Flash фото албум/
    Заварка на чугунени глави

    <начало>

  - REMTECH© Cementation /Услуги и технологии по ремонт и заварка на циментирани детайли/;
    Обработка и ремонт на място на счупени, пукнати или нацяло откъснати - закалени зъби с твърдост до 60HRC /Зъбен венец "Каолин" АД PDF -0.10Mb/
    Възстановяване и обработка на голямритни, зъбни колела и венци с повърхностна твърдост на зъба след ремонт до 60 HRC /PDF - 0.87Mb/

    Възстановяване на циментирани гърбични валове - Plasser
    Възстановяване на циментирани цилиндрични повърхности
    Наваряване на слоеве подлежащи на термообработка до 60HRC /Щемпели "Брикел" АД PDF - 0,34 Mb/
    Ремонт на закалени зъби на скоростни кутии /Flash фото албум/

    <начало>

  - REMTECH© Welding /Специализирани заваръчни услуги за 24 часа в денощието/;
    Заварка на аварирали чугунени блокове и фундаменти на кораби - /Flash фото албум/
    Заварка на пукнато голямо габаритно зъбно колело или венец за топкова мелницa /PDF - 0.14Mb/

- /Flash фото албум/
    Заварка и ремонт на място на счупени, пукнати или нацяло откъснати - закалени зъби с твърдост до 60HRC /Зъбен венец "Каолин" АД PDF -0.10Mb/
    Подводно заваряване - REMTECH Pipe Underwater© /PDF - 0.13Mb/

    Полуавтоматично наваряване на плоски повърхности
    Полуавтоматично наваряване на роторни детайли
    Ремонт и заварка на дефекти и пукнатини по хидроцилиндър
    Заварка на чугунени и алуминиеви глави
    Заварка на пукнато голямо габаритно зъбно колело или венец за топкова мелницa /PDF - 0.14Mb/

- /Flash фото албум/

    <начало>

  - REMTECH© Plasma /Плазмени технологии на ремонт/;
    Възстановяване на циментирани гърбични валове - жп механизация Plasser
    Защитно плакиране на данкелни центрофуги - Alfa Laval

    <начало>

  - REMTECH© Fault defection /Услуги по дефектоскопия/;

  - REMTECH© Tilling /Услуги и технологии по механична обработка и шлайф на голямо габаритни детайли/;
    Без абразивна ултразвукова обработка /PDF 0.16 Mb/
    Възстановяване и обработка на голямо габаритни, зъбни колела и венци /PDF - 0.87Mb/
    Възстановяване на геометрични размери на голямо габаритни валове и барабани /PDF -0.10Mb/

    Възстановяване на шийки на голямо габаритни барабани без демонтаж /PDF - 0.15Mb/

    Възстановяване и обработка на отвори във вериги 110Г13 – пресевна Plasser /PDF - 0.25Mb/
    Вътрешно шлайфане на хидроцилиндър до L=3m – след ремонт
    Заварка, ремонт и обработка на чугунени: блокове, фундаменти на кораби и други крупно габаритни детайли - /Flash фото албум/
    Обработка и ремонт на място на счупени, пукнати или нацяло откъснати - закалени зъби с твърдост до 60HRC /Зъбен венец "Каолин" АД PDF -0.10Mb/
    Обработка на място на шийки на едрогабаритни детайли /Барабан "Брикел" АД PDF -0.10Mb/
    Обработка на щемпели без щлайфане /Щемпели "Брикел" АД PDF - 0,34 Mb/
    Обработка на отвори с подвижна борверг щанга
    Ремонт, заварка и обработка на дефекти /вътрешно до 3 м в дължина/ по хидроцилиндри
    Шлайф на челни повърхности на спирателна арматура

    <начало>

  - REMTECH© Underwater /Услуги по хидро-инженерни дейности по заварка, рязане, взривяване, ремонт на язовири и други дейности под вода/;
    Аварийно отстраняване на течове на кораби - REMTECH Pipe Underwater© /PDF - 0.13Mb/
    Екзотермично подводно рязане /Flash/
    Екзотермично рязане и пробиване. Аварийно-спасителни
    Подводно заваряване - REMTECH Pipe Underwater© /PDF - 0.13Mb/

    Реконструкция и капитален ремонт на магистрални тръбопроводи под вода /PDF - 0.14Mb/

    Технология за ремонт на аварирали хидрозатвори на язовири

    <начало>

  - REMTECH© Marine /Услуги по хидро-инженернo строителство, укрепване, дегиране, мониторинг и др./;
    Услуги и референции по хидро-инженернo строителство, укрепване, дегиране, мониторинг и др. /PDF - 0.40Mb/
    Специализиран плавателен флот РЕМТЕХСТРОЙ ГРУП /PDF/
   
Реконструкция и капитален ремонт на магистрални тръбопроводи под вода /PDF - 0.14Mb/
    Реконструкция и капитален ремонт на магистрални тръбопроводи /PDF - 0.116Mb/

    <начало>

  - REMTECH© Underwater pipe /Услуги с робот REM 6000 по автоматизирано прокарване и закопаване на тръбопроводи под вода до 300 м, укрепване, мониторинг и др./;
    Екзотермично подводно рязане /Flash/ - REMTECH Underwater© /PDF - 0.13Mb/
    Екзотермично рязане и пробиване. Аварийно-спасителни - REMTECH Underwater©.
    Специализиран робот за прокопаване на траншеи и полагане на тръбопроводи до 300м под вода - REM 6000 /PDF 0.100Mb/
    Специализиран плавателен флот РЕМТЕХСТРОЙ ГРУП /PDF/
    Реконструкция и капитален ремонт на магистрални тръбопроводи под вода /PDF - 0.14Mb/

    <начало>

  - REMTECH© Aqua /Услуги по “Аква фрезоване” – иновационно почистване на тръбопроводи/;
    “Аква фрезоване” – иновационно почистване на тръбопроводи /PDF - 0.080Mb/
    <начало>

  - REMTECH© Protect /Услуги и технологии по превантивна защита от износвания/;
    Възстановяване и превантивна защита на нагнетателни улеи на чугунени помпи
 
  Възстановяване и превантивна защита на повърхнини по чугунени корпуси на помпи
 
  Възстановяване и защита на корито – планираща машина USP Plasser
    Възстановяване и защита на вериги 110Г13 – пресевна RM Plasser /PDF - 0.25Mb/
    Възстановяване на циментирани гърбични валове - Plasser с керамика
    Възстановяване на щемпели /PDF - 0.33Mb/
 
  Защита на багерни зъби от износване
 
  Защита на повърхности със спец.ламарина срещу абразивно износване /PDF - 3.80Mb/
 
  Защитно плакиране на данкелни центрофуги - Alfa Laval
 
  Защитно плакиране на зъби /PDF - 0.14Mb/
 
  Защитно плакиране на подбивки
 
  Защитно плакиране и наварка на чукове ТЕЦ, мелници /PDF - 0.24Mb/
 
  Защитно плакиране и наварка на щемпели и матрици /PDF - 0,34 Mb/
 
  Защитно плакиране и наварка на тяло помпа за добив пясък
 
  Наваряване на износоустойчиви слоеве подлежащи на термообработка /Щемпели "Брикел" АД PDF - 0,34 Mb/
 
  Плазмено и газо-термично нанасяне на защитни покрития
 
  Превантивно наваряване на чукове за мелнични системи АТМ ТЕЦ, мелници /PDF - 0.24Mb/
 
  Смяна на WC пластини на данкелни центрофуги Alfa Laval
    <начало>

  - REMTECH© Gear /Услуги по цялостен или частичен ремонт, възстановяване и обработка на зъбни колела, зъби и др. с до 8 м диаметър и повърхностна твърдост на зъба до 80HRC/;
    Възстановяване и обработка на голямо габаритни, зъбни колела и венци /PDF - 0.87Mb/
    Заварка на пукнато голямо габаритно зъбно колело или венец за топкова мелницa /PDF - 0.14Mb/
- /Flash фото албум/

    Обработка и ремонт на място на счупени, пукнати или нацяло откъснати - закалени зъби с твърдост до 60HRC /Зъбен венец "Каолин" АД PDF -0.10Mb/
    Ремонт на зъби на скоростни кутии /Flash/

    <начало>

  - REMTECH© Technology /Продажба и внедряване на технологии REMTECH©. Изграждане на J.V./;
    Технология за без абразивно ултразвукова обработка /PDF 0.16 Kb/
    Технология за възстановяване и обработка на голямо габаритни, зъбни колела и венци /PDF - 0.87Mb/
    Технология за възстановяване на геометрични размери на голямо габаритни валове /PDF -0.10Mb/

    Технология за възстановяване на циментирани цилиндрични повърхности
    Технология за възстановяване на бабитови втулки без цялостно претапяне
    Технология за възстановяване на вериги 110Г13 – пресевна Plasser /PDF - 0.25Mb/
    Технология за ремонт на ж/п стрелкови елементи /Flash/
    Технология за заварка и ремонт на чугунени: блокове, фундаменти на кораби и други крупно габаритни детайли - /Flash фото албум/
    Технология за заварка на чугунени и алуминиеви глави
    Технология за ремонт и заварка на пукнато голямо габаритно зъбно колело или венец за топкова мелницa /PDF - 0.14Mb/- /Flash фото албум/
    Технология за защита на багерни зъби от износване /PDF - 0.14Mb/

    Технология за защита на повърхности срещу абразивно износване /PDF - 3.80Mb/

    Технология на ремонт, защитно плакиране и балансиране на данкелни центрофуги - Alfa Laval
    Технология за ремонт и защитно плакиране на подбивки
    Технология за превантивно защитно плакиране и наварка на чукове ТЕЦ, мелници /PDF - 0.24Mb/
    Технология за превантивно защитно плакиране и наварка на щемпели и матрици /PDF - 0,34 Mb/
    Технология за наварка на едрогабаритни медни детайли
    Технология за наварка на едрогабаритни бандажни колела
    Технология за наваряване и заварка на детайли от 110Г13
    Технология за аваряване на слоеве подлежащи на термообработка /Щемпели "Брикел" АД PDF - 0,34 Mb/
    Технология за обработка на място на шийки на едрогабаритни детайли /Барабан "Брикел" АД PDF -0.10Mb/
    Технология за реконструкция и капитален ремонт на магистрални тръбопроводи под вода /PDF - 0.14Mb/ - REMTECH© Pipe Underwater

    Технология за ремонт на аварирали хидрозатвори на язовири
    Технология за ремонт и заварка на дефекти и пукнатени по хидроцилиндри
    Технология за капитален ремонт на декантерни центрофуги, шнекови помпи, транспортьори и преси
    Технология за ремонт на AL- радиатори /климатици Flash/
    Технология за ремонт на биелни хидроцилиндри за подбивни агрегати Plasser
    Технология за ремонт на едро габаритни ротори за трошачки /PDF/
    Технология за ремонт на счупени зъби на скоростни кутии /Flash/
    Технология за капитален ремонт на подбивни агрегати - Plasser и Matisa
    Технология за капитален ремонт на стабилизиращи агрегати - Plasser
    Технология за смяна и заварка на WC пластини на данкелни центрофуги Alfa Laval
    Технология за термично изправяне на детайли - шпули "Алумина" АД

    <начало>

  - REMTECH© Bucket /Услуги по ремонт, доставка на консумативи и изработка на кофи за кариерна техника/;
    Защита на багерни зъби от износване
    Изработка и доставка на кофи по поръчка /PDF - 0.376 Mb/
    Защитно плакиране на зъби /PDF - 0.14Mb/

    Защита на детайли от минни екскаватори и повърхности срещу абразивно износване /PDF - 3.80Mb/

    Наваряване и заварка на детайли от 110Г13

    <начало>

  - REMTECH© Hydraulics /Услуги по ремонт, доставка на хидравлика, помпи и изработка на хидравлична екипировка за кариерна техника/;
    Вътрешно шлайфане на хидроцилиндър с дължина до L=3m – след ремонт и заварка
    Ремонт и заварка на дефекти и пукнатини по хидроцилиндри

    <начало>

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  Услуги по отношение на жп отрасъла:
  - REMTECH© Railway /Услуги по среден и капитален (механизиран) ремонт на железен път и инфраструктура/;
    Заварка на ж/п стрелкови елементи /Flash/
    <начало>

  - REMTECH© Swisscross /Услуги по доставка и ремонт на жп прелези с еластично настилка REX и изграждане на метра/;
    Заварка на ж/п стрелкови елементи /Flash/
    Каталог Swisscross REX /PDF - 9Mb/
    <начало>

  - REMTECH© Track machine /Услуги по капитален ремонт и поддръжка на тежка жп механизация Plasser и Matisa/;
    Възстановяване на вериги 110Г13 – пресевна машина Plasser USP /PDF - 0.25Mb/
    Ремонт и защитно плакиране на подбивки
    Ремонт на биелни хидроцилиндри за подбивни агрегати Plasser
    Ремонт на подбивни агрегати - Plasser и Matisa 
    Ремонт на стабилизиращи агрегати - Plasser 

    <начало>

  - REMTECH© Tamping unit /Услуги по капитален ремонт и комплектоване на нови агрегати модел Plasser 07,08,09,9-3x;4s/;
    Възстановяване на циментирани гърбични валове - Plasser

    Ремонт и защитно плакиране на подбивки
    Ремонт на биелни хидроцилиндри за подбивни агрегати Plasser
    Ремонт на подбивни агрегати - Plasser и Matisa

    <начало>

  - REMTECH© Monitoring /Услуги по мониторинг, on-line контрол и вибро диагностика на индустриално оборудване/;

    Система за защита и мониторинг на технологични и криминални пробиви по тръбопроводи Лукойл България /PDF - 0.150 Mb/
    Подводен робот за оглед до 300м под вода - REM "Подводно око":Мини /PDF/; Стандарт /PDF/; Супер /PFD/.
    <начало>

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  Услуги по обучение и консултация:
  - REMTECH© Consultation /Услуги по консултинг, решаване на нестандартни технически проблеми и отстраняване на производствени аварии/;

  - REMTECH© Curse /Услуги по обучение, атестация, подбор и преквалификация на инженерни и технически кадри/;
    <начало>


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  Финансови и застрахователни услуги:
  - REMTECH© Risk /Услуги по застраховане, презастраховане и поемане на рискове към трети лица при авария и престой на нестандартно и уникално оборудване/;

  - REMTECH© Leasing /Услуги по лизинговане на наши услуги и продукция към клиенти/;

  - REMTECH© Factoring /Услуги по факторинг на наши услуги и продукция към наши клиенти/;

  - REMTECH© Barter /Договаряне на бартер на наши услуги и продукция/;
    <начало>


2006 Remtechnology ® - info@remtechnology.eu - © 2006 , webdesign/publishing MCE
HTML>